Wat is dat eigenlijk, MIC corrosie ?

Iedereen is bekend met het fenomeen Corrosie (roest). Corrosie is de aantasting van materialen (met name metalen) door middel van elektrochemische reacties. Het is de grootste bedreiging voor allerlei dingen waar we in ons dagelijks leven afhankelijk van zijn zoals drinkwaterleidingen, olie- en gaspijpleidingen, windmolens, opslagtanks, ons wagenpark en constructies zoals bruggen. Wereldwijd worden de jaarlijkse kosten veroorzaakt door corrosie geschat op 2500 miljard dollar (bron NACE). Uit een studie gedaan in Nederland blijkt dat corrosieschade in ons land ca 3% is van ons Bruto Nationaal Product (+ 27 miljard euro). 

Corrosie veroorzaakt door micro-organismen

Minder bekend is dat corrosie ook veroorzaakt of versneld kan worden door micro-organismen. Dit proces wordt biocorrosie of MIC (Microbiologically Influenced Corrosion) genoemd.
 
We kunnen het proces van corrosie en MIC corrosie uitleggen aan de hand van een appel. Als je een appel doormidden snijdt, wordt hij heel snel bruin. Dit komt doordat stoffen in de appel gaan reageren met zuurstof uit de lucht, de appel gaat als het ware roesten. Laat je deze stukken appel een paar dagen liggen, dan zorgen bacteriën en schimmels uit de omgeving ervoor dat hij nog sneller wordt aangetast. Een soortgelijk proces kan ook optreden bij metalen.

Bij ongeveer een derde van alle corrosie gevallen zijn micro-organismen betrokken. Ze zijn in staat het corrosieproces wel 10 tot 100 keer te versnellen. MIC zorgt niet alleen voor aantasting van het materiaal, maar kan ook leiden tot verstoppingsproblemen. Dit komt doordat de afvalproducten die micro-organismen afscheiden bestaan uit draderige en slijmerige stoffen. Daarnaast kunnen de vrijgekomen metaaldeeltjes ook leiden tot verstoppingen van bijvoorbeeld filters.

MIC is een complex proces. Micro-organismen zijn in staat het corrosieproces op verschillende manieren te beïnvloeden of zelfs te veroorzaken:

  • Sommige micro-organismen kunnen via directe elektronenoverdracht zorgen voor corrosie van metalen (EMIC). Bij EMIC worden elektronen direct uitgewisseld met het metalen oppervlak. Hierdoor wordt het corrosieproces plaatselijk (sterk) versneld.
  • Micro-organismen kunnen een biofilm vormen. Biofilms ontstaan wanneer micro-organismen zich hechten aan een oppervlak en een laagje vormen. Dit zou je kunnen vergelijken met de vorming van tandplak op ons gebit, wat kan leiden tot tandbederf. Biofilms kunnen opgebouwd zijn uit verschillende lagen. In de lagen ontstaan omstandigheden die zeer gunstig zijn voor micro-organismen die metalen kunnen aantasten. 
  • Veel micro-organismen produceren zuren. Deze zuren versnellen de elektronenoverdracht waardoor corrosieprocessen versneld optreden.
  • Als gevolg van de activiteit van bacteriën worden gevormde corrosieproducten weggenomen waardoor geen evenwicht ontstaat en het corrosieproces blijft voortduren.

Heeft u het vermoeden dat micro-organismen de oorzaak is van uw corrosieproblemen? Dan is het belangrijk om dat eerst met zekerheid vast te stellen. MIC corrosie vergt namelijk een totaal andere aanpak dan andere vormen van corrosie. Daarbij komt dat als er sprake is van MIC de kans bestaat dat het corrosieproces gaat accelereren. Als er niet ingegrepen wordt, kan dit snel leiden tot hoge kosten, omdat materialen eerder moeten worden vervangen dan verwacht en omdat u te maken kunt krijgen met gevolgschade, bijvoorbeeld door lekkage.

Microbial Analysis is gespecialiseerd in de diagnose van microbiologisch beïnvloede corrosie. Wij testen voor u of er sprake is van MIC corrosie en achterhalen de mechanismen die van invloed zijn op de vorming ervan in uw situatie. Onze ervaring heeft ons geleerd dat in sommige gevallen goedbedoelde, preventieve maatregelen ter voorkoming van problemen in een systeem, juist MIC corrosie bevorderen. Het goed in kaart brengen van het probleem is dan ook het beste startpunt voor de oplossing.

Identifying the problem is the start of the solution

Wilt u meer weten over MIC corrosie, neem dan contact op met Elsemiek Croese,
croese@microbialanalysis.com

Wilt u meer weten over MIC corrosie, neem dan contact op met Rob Elzinga,
elzinga@microbialanalysis.com