MIC Diagnostiek

De invloed van microbiologisch beïnvloede corrosie wordt nog vaak onderschat en dat terwijl MIC-corrosie vaak veel sneller verloopt dan normale corrosie, wel 10 tot 100 keer sneller. De behandeling van MIC-corrosie is anders dan die van chemische corrosie. Daarom is een goede diagnose enorm belangrijk. In de praktijk komen wij regelmatig tegen dat deze stap wordt overgeslagen en er maatregelen worden getroffen die de problemen niet oplossen of juist verergeren.

MIC ThreatWatch

U wilt antwoord op de vraag of MIC gerelateerde organismen aanwezig zijn in uw systeem of op materiaal en u wilt inzicht krijgen in de risico’s?

Met MIC ThreatWatch kijken we of er een besmetting is met MIC gerelateerde organismen en welke risico’s daarmee samenhangen. MIC ThreatWatch bestaat uit de volgende testen:

  • Onderzoek naar de omgevingscondities aan de hand van de aanwezige chemie in water en/of grond.
  • qPCR en NGS (DNA) analyse + data interpretatie om de microbiologie en hun rol in kaart.

Onderzoek naar de omgevingscondities geeft inzicht over hoe gunstig de condities zijn voor de groei van MIC gerelateerde micro-organismen. Met qPCR en NGS analyses brengen wij in kaart hoe groot de besmetting is, om welke micro-organismen het gaat. Op grond hiervan voeren we een risicoberekening uit.

Op basis van MIC ThreatWatch Risk Insight zijn we in staat om u te ondersteunen met de ontwikkeling van een op risicogebaseerd plan voor de bestrijding van MIC.

MIC Failure & Mitigation

U heeft te maken met corrosieschade, een afname in doorstroming of verstoppingen en u vraagt zich af of microbiologisch beïnvloede corrosie (MIC) hier de oorzaak van kan zijn?

Met MIC Failure & Mitigation bieden wij inzicht in de oorzaken van bestaande corrosieschade en brengen wij de chemische omstandigheden en microbiële processen die hierbij een rol spelen gedetailleerd in kaart. Samen met u nemen we de specifieke kenmerken van uw systeem door, voor een gerichte en effectieve bronaanpak.

MIC Failure & Mitigation bestaat uit de volgende testen:

  • qPCR en NGS (DNA) analyse + data interpretatie om de microbiologie en hun rol in kaart te brengen.
  • Onderzoek naar de omgevingscondities aan de hand van de aanwezige chemie in water en/of grond.
  • Onderzoek van de aanwezige elementen en mineralen in aangetroffen corrosieneerslagen met respectievelijke x-ray fluorescence en x-ray diffraction.

Met behulp van de gegevens die voortkomen uit deze analyses, kunnen we de betrokkenheid van bacteriën bij corrosieschade identificeren en hun rol in dit proces blootleggen. Het onderzoek naar de aanwezige elementen en mineralen in de corrosieproducten geeft ons inzicht in welke chemische processen er precies plaatsvinden. Ook als MIC niet de oorzaak van de schade is, geeft dit onderzoek zeer waardevolle inzichten in het ontstaan van de corrosie.

Dankzij de synergie van deze onderzoeksmethoden zijn we in staat om een nauwkeurige diagnose te stellen en u te begeleiden bij het ontwikkelen van een mitigatieplan voor verdere schadepreventie. Een speciaal voor u ontworpen mitigatieplan resulteert in minder schade, zorgt voor minder onderhoud en een verlengt de levensduur van uw materiaal tot wel 20 jaar.

Bestel hier uw bemonsteringskit

Wij sturen u al het nodige materiaal en een duidelijk protocol binnen een werkdag. 

U kunt de kit ongekoeld naar ons verzenden en ontvangt standaard binnen tien werkdagen een analyserapport per mail. In het geval van spoed en tegen meerprijs kunnen we binnen 48 uur rapporteren.

Wilt u niet zelf bemonsteren, dan doen wij het voor u.

Elsemiek Croese,
croese@microbialanalysis.com

Reinoud Homan,
homan@microbialanalysis.com