MIC Diagnostiek

Wanneer er al een, door corrosie veroorzaakt, defect is geconstateerd, maar het is onduidelijk of dit wordt veroorzaakt door MI corrosie, dan hebben we voor u een aantal producten die dit in kaart brengen.

MIC diagnostic scan

U wilt weten of MIC de oorzaak is van uw corrosieprobleem en wat u er aan kunt doen.

Dit product bestaat uit een visuele inspectie + qPCR meting van MIC + chemische meting en mineralogie. Deze diagnostische scan geeft inzicht of MIC een rol speelt in het veroorzaken van de problemen.

Wanneer wordt geconstateerd dat MIC een rol speelt, kunnen we u, als vervolgstap op de MIC diagnostic scan, adviseren omtrent de behandeling van MIC en het voorkomen van verdere schade.

MIC diagnostic profiling

U wilt naast een diagnose of MIC corrosie een rol speelt bij uw corrosieprobleem, meer inzicht in processen die een rol spelen bij het ontstaan van de problemen. Dit product is de MIC Diagnostic scan met als extra de 16S amplicon sequencing test (NGS). Bij MIC diagnostic profiling wordt niet alleen gekeken naar de meest bekende MIC gerelateerde bacteriën. Alle bij de problemen betrokken micro-organismen en hun interacties worden in kaart gebracht. Hierdoor ontstaat een dieper inzicht in de microbiologische processen die MIC corrosie veroorzaken in uw situatie.

MIC diagnostic real time

U wilt een “real time” beeld hebben van de processen die actief betrokken zijn bij MIC in uw situatie. Dit is de MIC diagnostic scan aangevuld met qPCR-RNA. De data gegeneerd door MIC diagnostic scan worden verder geanalyseerd en gecombineerd met RNA data. Dankzij RNA data kunnen we actieve processen in kaart brengen. Zo kunnen we aantonen of MIC gerelateerde organismen nog actief zijn en nog verdere schade kunnen veroorzaken.

Rob Elzinga,
elzinga@microbialanalysis.com