Disclaimer

Microbial Analysis b.v. Kamer van Koophandel Groningen nr. 62232452


Gebruiksvoorwaarden

Welkom op onze website. De informatie op deze website is door Microbial Analysis b.v. met de grootste zorg samengesteld. Toch kan de site mogelijk een fout of onvolledigheden bevatten. Microbial Analysis kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Wanneer u verder gaat met bezoeken en het gebruiken van deze website, stemt u ermee in onze gebruiksvoorwaarden na te leven en daaraan te zijn gebonden.

Copyright

Alle inhoud van deze site is eigendom van Microbial Analysis of van derden die ons toestemming hebben gegeven hun inhoud te publiceren. Inhoud van deze site mag in geen geval worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Microbial Analysis. Kijk voor meer informatie hierover ook naar onze gebruiksvoorwaarden.

Aansprakelijkheid

De inhoud van deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Microbial Analysis heeft uiterste zorgvuldigheid betracht bij het samenstellen van de informatie op deze website. Er kunnen echter geen rechten worden ontleend aan deze informatie. Lees voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.

Informatie van derden

Op de website van Microbial Analysis staan links naar websites van derden, voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van deze websites van derden, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid en dragen hier geen verantwoordelijkheid voor. Het gebruik van deze links is op eigen risico.

Privacy

Persoonlijke gegevens die bezoekers van deze website actief hebben verstrekt met het doel informatiemateriaal te ontvangen, worden uitsluitend voor dat doel gebruikt.

Gebruiksvoorwaarden

Deze website wordt u aangeboden door Microbial Analysis. Uw toegang tot en gebruik van deze website en/of specifieke inhoud, data, materiaal of informatie, inclusief, maar niet beperkt tot, tekst, foto's, afbeeldingen, links en ander materiaal (hierna: de “inhoud”) die op deze website wordt aangeboden of via deze website beschikbaar wordt gesteld, vallen onder de voorwaarden voor gebruik zoals die hieronder uiteen worden gezet. Door deze website te bezoeken of te gebruiken, accepteert u expliciet deze voorwaarden voor gebruik. Indien u niet akkoord gaat met alle hier volgende voorwaarden voor gebruik, dient u deze website niet te bezoeken of te gebruiken.

De voorwaarden voor gebruik kunnen op enig moment door Microbial Analysis worden aangepast. Microbial Analysis houdt zich bovendien het recht voor op enig moment en zonder voorafgaand bericht de website of de inhoud daarvan stop te zetten en/of te wijzigen. Eventuele gewijzigde voorwaarden voor gebruik worden van kracht na publicatie daarvan. Wanneer u na publicatie van gewijzigde voorwaarden de website blijft bezoeken of gebruiken, wordt u geacht deze gewijzigde voorwaarden te hebben geaccepteerd.

Microbial Analysis biedt evenmin enige verklaringen of garanties ten aanzien van de bediening, tijdigheid, veiligheid of afwezigheid van fouten van deze website of ten aanzien van de juistheid, volledigheid, nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van resultaten die mogelijk door het gebruik van de website (inclusief de inhoud daarvan) zijn verkregen of van de mate waarin deze resultaten aan uw vereisten voldoen.

Aan de website of de inhoud daarvan kunnen geen rechten worden ontleend. Microbial Analysis wijst expliciet elke aansprakelijkheid, in welke vorm dan ook, af die voortkomt uit het gebruik (op welke wijze dan ook) van deze website of de inhoud daarvan. Ook voor onderbrekingen in de beschikbaarheid van of het onbereikbaar zijn van de website is Microbial Analysis niet aansprakelijk. Evenmin kan Microbial Analysis garanderen dat de website of de inhoud daarvan of enige elektronische communicatie die door Microbial Analysis wordt verzonden, vrij is van virussen of andere schadelijke elementen.

In de ruimste zin waarin dat door de wet wordt toegestaan, sluit Microbial Analysis hierbij expliciet uit alle verklaringen of garanties, van welke aard dan ook, uitdrukkelijk of impliciet, inclusief garanties ten aanzien van verhandelbaarheid, geschiktheid voor enig doel, het niet maken van inbreuk of betreffende de bedienbaarheid van deze website of de inhoud daarvan.

Elk gebruik van de website of van de inhoud daarvan is geheel voor uw eigen kosten en risico. U stemt ermee in Microbial Analysis te vrijwaren en Microbial Analysis schadeloos te stellen van en voor enige claim (van derden) die op enige wijze verband kan houden met de website, de Inhoud daarvan of met enig gebruik van de website en/of de Inhoud daarvan.

Alle informatie en rechten betreffende of voortkomend uit deze website of het gebruik daarvan, zijn toegekend aan Microbial Analysis of aan derden die hebben ingestemd met publicatie op deze website. Door deze website te bezoeken stemt u ermee in geen enkel deel van de website of van de inhoud daarvan te zullen wijzigen, kopiëren, distribueren, over te brengen, af te beelden, te zullen publiceren, verkopen of door te linken, of werk dat van deze website is afgeleid te genereren of te gebruiken, behalve met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Microbial Analysis.

Indien u voornoemde goedkeuring wilt verkrijgen, stuurt u een verzoek daartoe via e-mail aan info@microbialanalysis.com. Persoonlijke gegevens worden in de Europese Unie beschermd onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Door ons bewaarde gegevens over bezoekers worden dan ook conform de wet verwerkt. Bezoekersgegevens worden door ons niet langer bewaard dan nodig is om te reageren op een specifiek ingediend verzoek.

Toepasselijk recht

Op deze website en disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in het verband met deze disclaimer, zullen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter binnen het arrondissement van Microbial Analysis b.v.