MIC Prevent Diensten

Voorkomen is beter dan genezen, dat geldt ook voor microbiologisch beïnvloede corrosie (MIC). Onze preventieve maatregelen verlengen de levensduur van materialen, voorkomen milieuschade en gevaarlijke situaties, en besparen u onnodige kosten. Een duurzame keuze voor uw activa en onze planeet.

MIC Prevent Design

Samen bouwen aan corrosiebestendige systemen

Onze MIC-experts denken graag met u mee in de designfase van een systeem of project. Hierdoor kunnen we MIC corrosie problemen voorkomen of aanmerkelijk reduceren. Wat houdt MIC prevent design in:

  • We identificeren de omgevingsfactoren die MIC kunnen bevorderen.
  • We adviseren over de materiaalkeuze, coatings, kathodische bescherming en meer.
  • Indien noodzakelijk stellen we effectieve reinigingsprotocollen voor.
  • Als het past bij uw project, bieden we risicogestuurde monitoring aan.
Een uitstekend voorbeeld van ons werk is de succesvolle aanleg van een nieuwe gastransportleiding onder de rivier de Humber.

MIC Maintenance & Prevent

Voorkom Corrosieproblemen met Gerichte Inspecties

Steeds meer onderhoudsbedrijven worden tijdens hun werk geconfronteerd met gevallen van MIC-corrosie. Door MIC-monitoring een onderdeel te maken van uw risico-gestuurde inspecties kan er op tijd worden ingegrepen.

Natuurlijk moet eerst worden vastgesteld of er echt sprake is van MIC-Corrosie. Onze MIC-Diagnostics producten vormen hiervoor de sleutel. Hiermee brengen wij risicogevoelige onderdelen van uw systeem in kaart en monitoren deze vervolgens. De monitoring houdt in dat er bijvoorbeeld 1 keer per jaar monsters worden genomen van risicogevoelige locaties, die we vervolgens in het laboratorium analyseren. U krijgt daardoor inzicht of het risico op MIC-corrosie wel of niet is toegenomen. Op grond daarvan kunnen indien nodig mitigerende maatregelen worden genomen of bijgesteld.

Wij kunnen een onderhoudsplan op maat leveren waarbij de preventieve maatregelen resulteren in verminderde schade, minder onderhoud en een verlengde levensduur tot wel 20 jaar. 

Rob Elzinga,
elzinga@microbialanalysis.com

Elsemiek Croese,
croese@microbialanalysis.com