Be In control met inhome qPCR

Snel bijsturen van uw productieproces dankzij Inhome qPCR

In veel industriële productieprocessen speelt de microbiologie een belangrijke rol. Dit kan in positieve of in negatieve zin zijn. Neem nou de productie van kaas. Tijdens de productie kan ongewenste bacteriële groei ontstaan die bijvoorbeeld tot de vorming van boterzuur leidt. Dit gaat ten koste van de kwaliteit van de kaas. qPCR (quantitative Polymerase Chain Reaction) is een snelle en nauwkeurige manier om vast te stellen of de ongewenste bacteriën aanwezig zijn. Deze snelle screening is mogelijk in meerdere fasen van het productieproces. In dit geval kan dat zijn: het testen van de rauwe melk, het proceswater, de pekelbaden en de eindproducten.

Robuuste Inhome PCR Technologie

PCR technologie is een breed geaccepteerde techniek, die op veel verschillende plekken wordt toegepast. Met name de kwantitatieve variant (qPCR) geeft betrouwbare getallen om biologische activiteit in een industrieel proces te volgen. In veel gevallen worden klassieke analysemethoden toegepast (denk bijvoorbeeld aan kweek), die nogal eens leiden tot minder betrouwbare data. Wanneer wel voor qPCR analyses wordt gekozen, dan worden deze vaak uitbesteed bij een extern laboratorium. Verzending van de monsters, de logistiek en snelheid van het laboratorium zijn dan bepalend voor de doorlooptijd. Dat terwijl resultaten theoretisch binnen 3 uur kunnen worden gegenereerd. 

Waarom zou u dan niet liever zelf in control zijn en deze techniek in huis halen? 

Voor veel industriële laboratoria lijkt de complexiteit van de qPCR methode misschien een brug te ver. Microbial Analysis kan u helpen om deze analyse methode op een robuuste en betrouwbare manier te implementeren in uw eigen organisatie. Ook als na implementatie
uw eigen medewerkers door wat voor reden dan ook geen metingen kunnen uitvoeren, kunnen wij zorgen voor back-up capaciteit zodat uw analyses doorgang kunnen vinden.

Wij bekijken samen met u of Inhome qPCR geschikt is voor uw situatie en wat er nodig is voor een succesvolle implementatie. Daarna doorlopen we het volgende stappenplan:

  1. Alle benodigde hardware wordt geïmplementeerd op locatie.
  2. Ondersteunende software wordt geïnstalleerd en getest.
  3. Medewerkers worden opgeleid en begeleid.
  4. Productie draaien: robuust opschalen van de qPCR analyse activiteiten. In deze fase worden een kwaliteitscontroles uitgevoerd door Microbial Analysis.

De voordelen van inhome qPCR

  • Snel: de resultaten zijn snel beschikbaar, waardoor effectiever kan worden ingegrepen in het productieproces.
  • Nauwkeurig: de methode geeft een sterk verminderde kans op vals positieve of vals negatieve testresultaten in vergelijking tot meer eenvoudige screeningsmethoden, zoals kweken op indicator organismen
  • Kostenbesparend: snelheid en nauwkeurigheid leveren aanzienlijke kostenbesparingen op in uw productieproces. Daarnaast bespaart u door het zelf uitvoeren van de analyses, op uw externe uitbestedingen
  • Back-up: wij geven back-up als er onverhoopt te weinig capaciteit is voor analyses en zijn beschikbaar voor vragen
  • Kwaliteitsgarantie: wij borgen de gehele analyse.in uw laboratorium. Van de juiste conservering, de extractie, hoogwaardige primers tot een correctie interpretatie van de ruwe qPCR data.

Waarom wachten? Get in control en neem contact op met Rob Elzinga, elzinga@microbialanalysis.com