MIC Risico

MIC Risk : microbiologically Influenced corrosion (MIC) risico analyse: 

Wanneer uw systeem of materiaal besmet is met MIC micro-organismen kan dit leiden tot hoge kosten en veel problemen. Niet alleen in de vorm van directe schade, zoals lekkage of verstopping, maar ook in de vorm van gevolgschade. Het verraderlijke van MIC is dat het vaak veel sneller verloopt, wel 10 tot 100 keer sneller dan normale corrosie.

Wanneer u inzicht wilt in de risico’s op MIC in uw situatie dan hebben we een aantal producten waarmee we u kunnen helpen grip op de risico’s te krijgen.

MIC Risk Scan

U wilt snel een antwoord op de vraag of er sprake is van microbiële besmetting van uw systeem of materiaal.

De test bestaat uit een qPCR-bacterie meting van de totale bacterie populatie. Deze test wordt gebruikt als een snelle indicatie van een MIC risico. Bij geen of nauwelijks micro-organismen is het risico op MIC zeer laag.

MIC Risk Rate

U wilt antwoord op de vraag of MIC-gerelateerde organismen aanwezig zijn in uw systeem of op materiaal en u wilt inzicht krijgen in de risico’s.

Met de MIC Risk Rate brengen wij MIC gerelateerde micro-organismen in kaart. Het is een logische vervolgstap op de MIC Risk Scan wanneer er veel bacteriën worden aangetroffen. Als er al een MIC risk Scan is uitgevoerd, dan is nieuwe bemonstering niet nodig. Mic Risk Rate bestaat uit de volgende testen: qPCR- bacteriën + qPCR-MIC en
interpretatie met een duidelijke uitslag: laag risico, medium of hoog risico.

MIC Risk Insight 

U wilt naast een risico assessment, meer inzicht in de factoren die in uw situatie kunnen leiden tot MIC.

Met de MIC Risk Insight worden naast een risicobepaling ook de factoren die leiden tot het ontstaan van MIC blootgelegd door naast analyse van MIC gerelateerde micro-organismen ook de chemische parameters te onderzoeken die een rol spelen in het ontstaan van biocorrosie.

Mic Risk Insight bestaat uit de volgende testen: qPCR- bac+ qPCR- MIC + bepaling chemische parameters nodig voor biologische activiteit.

Met MIC Risk Insight brengen we de relatie tussen de chemische omstandigheden en de microbiologie in kaart. Zo kunnen we beoordelen welke chemische factoren van invloed zijn op de microbiologie in uw situatie. 

Als vervolgstap op MiC Risk Insight kunnen we u adviseren welke acties nodig zijn om het risico op MIC te beperken. 

Rob Elzinga,
elzinga@microbialanalysis.com