Effectiviteitstest Biociden

Twijfelt u weleens of uw reinigingsprotocol echt doet wat het moet doen?

In de strijd tegen microbiologisch beïnvloede corrosie (MIC) zijn biociden, in combinatie met mechanische reiniging, vaak een belangrijk wapen. Toch zien wij regelmatig dat, ondanks al deze inspanningen, corrosieproblemen blijven opduiken.

Wij hebben hiervoor een praktische en effectieve oplossing ontwikkeld. We bootsen de specifieke omstandigheden van uw proces na in ons laboratorium en onderzoeken hoe verschillende concentraties van, in overleg  met  u, geselecteerde biociden de microbiële activiteit beïnvloeden. Hierdoor kunnen we de effectiviteit van biociden testen. Voor onze klanten voeren we vaak tests uit met verschillende biociden, contacttijden en concentraties. Zo bepalen welke biocide het meest geschikt is, welke concentratie moet worden gebruikt en welke inwerktijd de beste resultaten oplevert. Samen zorgen we ervoor dat uw reinigingsprotocol écht werkt."

Rob Elzinga,
elzinga@microbialanalysis.com

Reinoud Homan,
homan@microbialanalysis.com