Detectie Pathogenen

Heeft u last van ongewenste microbiële besmetting?

In elk levend systeem is er kans op ongewenste microbiële indringers. Deze kunnen voor veel problemen zorgen. Microbial Analysis kan deze pathogenen voor u detecteren. Uniek is dat wij dat niet alleen kunnen voor water, maar ook gas, bodem en lucht. Dankzij de toepassing van DNA/RNA analyses bent u niet langer afhankelijk van de kweekbaarheid van de pathogenen, zoals bij de traditionele methoden. Daardoor wordt een veel bredere diagnose mogelijk en meer inzicht verkregen. Dankzij NGS kan ook verder gekeken worden dan de standaard pathogenen.

  • Standaard pathogenenpakket qPCR: Dit is een kwantitatieve meting voor zowel DNA als RNA op bekende, veel voorkomende pathogenen.
  • vPCR is een kwantitatieve methode waarin alleen de levende of levensvatbare fractie van bekende, veel voorkomende pathogenen wordt gemeten.
  • DNA- BioProphyler® test op aanwezigheid van pathogene micro-organismen. De BioProphyler® richt zich op de identificatie van de gehele microbiële populatie in een monster met behulp van Next Generation Sequencing (NGS) en screent de populatie op pathogene micro-organismen.
  • v-DNA: BioProphyler® identificatie van de levende of levensvatbare pathogene micro-organismen door middel van Next Generation Sequencing (NGS).

Voordelen

  • Cultuuronafhankelijk: ongeveer 1% van de micro-organismen is kweekbaar. qPCR en NGS zijn kweekonafhankelijk en maakt het mogelijk om micro-organismen te vinden die anders 'ongezien' blijven.
  • Opties: we kunnen elke analyse uitvoeren voor microbiële groepen (bijvoorbeeld bacteriën), soorten (bijvoorbeeld Escherichia coli) of microbiële omzettingen (bijvoorbeeld de productie van botulinum toxine).
  • Online data: resultaten worden online bepaald en worden automatisch verwerkt met behulp van softwaretools. De resultaten zijn daarom niet vatbaar voor persoonlijke interpretatie.
  • Kwaliteitscontrole: interne analyses zijn opgenomen in alle analyses om de kwaliteit van de analyses te bepalen.
  • Voor alle matrixen (water, gas, bodem en lucht).

Wij sturen u al het nodige materiaal en een duidelijk protocol binnen een werkdag


U kunt de kit ongekoeld naar ons verzenden en ontvangt standaard binnen tien werkdagen een analyserapport per mail. In het geval van spoed en tegen meerprijs kunnen we binnen 48 uur rapporteren.

Wilt u liever niet zelf bemonsteren, dan doen wij het graag voor u.

Elsemiek Croese,
croese@microbialanalysis.com