Wat zijn biociden?

Biociden zijn chemicaliën die worden toegepast om schadelijke of ongewenste organismen te onderdrukken, te bestrijden of te voorkomen. Biociden worden op veel verschillende plekken in de industrie toegepast om de veiligheid en de kwaliteit bewaken. Bijvoorbeeld bij het produceren van verpakkingsmateriaal zoals karton van gerecycled papier. Tijdens het productieproces wordt het water om energie te besparen meerdere malen hergebruikt. Dit is alleen mogelijk wanneer het wordt ontsmet met biociden. Een ander voorbeeld is het gevaar van legionella-besmettingen in natte koeltorens. Om dit te voorkomen is de toepassing van biociden een essentieel onderdeel voor een legionella-beheersplan.

In de praktijk komen wij regelmatig tegen dat onze klanten ondanks het gebruik van biociden geconfronteerd worden met onverwachte problemen zoals slijm- of biofilmvorming, lekkage of verstoppingen, veroorzaakt door ongewenste microbiële groei. In die gevallen hebben de biociden duidelijk niet gedaan wat ervan verwacht werd. Maar wat is hiervan precies de oorzaak? Om dit te bepalen ontwikkelden wij een testmethode om biociden specifiek voor uw situatie te testen op hun effectiviteit.

Wat beïnvloedt de werkzaamheid van biociden?

De werkzaamheid van elke biocide die op de markt komt, wordt op een gestandaardiseerde manier getest in proefopstellingen. In de praktijk kunnen gebruikers te maken krijgen met factoren die niet in de gestandaardiseerde proefopzet zijn meegenomen, maar die wel van invloed zijn op het effect van een biocidebehandeling. Elk industrieel proces heeft zijn eigen processpecifieke parameters die de effectiviteit kunnen beïnvloeden. Denk daarbij aan variaties in: microbiële populatie, temperatuur, verblijftijden in het systeem, te realiseren biocide concentraties, etc. De keuze van een geschikte biocide en de manier waarop deze wordt gedoseerd is maatwerk. Wilt u zeker zijn van het gewenste resultaat, dan moet er goed gekeken worden naar de invloed van al deze parameters. 

Hoe testen we biociden voor uw productieproces?

We testen de effectiviteit van biociden door de specifieke omstandigheden van uw productieproces na te bootsen en vervolgens te kijken naar het effect van verschillende biocideconcentraties op de microbiële activiteit. Vaak testen we meerdere biociden in verschillende concentraties, zodat we inzicht krijgen in welke biocide het meest geschikt is, welke concentratie moet worden toegepast en welke inwerktijd het beste resultaat oplevert

Wat kunt u met de resultaten van een Biociden effectiviteitstest?

Het uiteindelijke resultaat van de test is een duidelijke en praktisch uitvoerbare procedure voor de meest doeltreffende biocidebehandeling van uw productieproces.

Naast dat deze procedure zorgt voor meer zekerheid over de veiligheid en kwaliteit van het productieproces, levert het u in veel gevallen ook een flink financieel voordeel op.

Wilt u meer weten over onze Biociden effectiviteitstest, neem dan contact op met Rob Elzinga.

Rob Elzinga, 
elzinga@microbialanalysis.com