Bacteriën spelen dubbelrol bij de lekkage in bedrijfswatersysteem rioolwaterzuiveringsinstallatie

Bij een afvalwaterzuivering waar gezuiverd water in het eigen bedrijfsproces wordt hergebruikt, zijn in de afgelopen jaren in het bedrijfswatersysteem op meerdere plekken lekkages ontstaan. Vermoed wordt dat het gaat om Microbieel Geïnduceerde Corrosie (MIC). Microbial Analysis is ingeschakeld om te achterhalen wat de precieze oorzaak van de lekkages is en te bekijken welke maatregelen kunnen worden genomen om de levensduur van het huidige leidingenwerk te verlengen. Daarnaast wil de opdrachtgever graag advies hoe in de toekomst schade in nieuwe leidingen kan worden voorkomen.

Opvallende lekkages bij koppelingen en lasnaden

Wat ons op viel tijdens de inspectie is dat bijna alle koppelingen en veel lasnaden van de leidingen, waar bedrijfswater doorheen stroomt, lekkage vertonen. Voor het onderzoek zijn monsters van de aangetaste onderdelen genomen en zijn een aantal leidingdelen uitgenomen voor onderzoek in ons laboratorium. De monsters en de leidingdelen zijn onderzocht op de aanwezigheid van MIC veroorzakende micro-organismen met behulp van qPCR. Verder is het materiaal microscopisch en metallurgische bekeken om het type schade, de exacte locatie en vorm van de schade in kaart te brengen. X-ray diffractie (XRD) en X-ray fluorescentie (XRF) analyses zijn uitgevoerd om een beter beeld te krijgen van de chemische samenstelling en aard van de neerslag in de leidingen.

De onderste steen boven: welke rol spelende de MIC bacteriën?

De microbiologische analyses wijzen duidelijk op betrokkenheid van micro-organismen bij de schade. Het proceswater, afkomstig van de biologische afvalwaterzuivering, vormt een uitermate geschikte bron voor microbiologische groei. In het hele systeem zijn dan ook veel micro-organismen aanwezig. Ook het aantal aan MIC gerelateerde organismen is zeer hoog en daardoor neemt het risico op MIC snel toe.

Om te bekijken of MIC de primaire oorzaak is van de schade is onder andere metallurgisch onderzoek uitgevoerd. Uit dit onderzoek blijkt onder meer dat door hoge stress zoals buigen en lassen de microstructuur van het RVS is veranderd, waardoor het vatbaarder is geworden voor aantasting door de grote hoeveelheden MIC-organismen. De buitenzijde van de leiding staat veel minder bloot aan MIC corrosie. Daar wordt de schade in eerste instantie veroorzaakt door chemische corrosie en draagt MIC corrosie pas in tweede instantie bij aan het proces. Opmerkelijk is dat de meeste schade juist lijkt te beginnen aan de externe zijde. 

Voor de opdrachtgever is een plan opgesteld met mitigerende en preventieve maatregelen om verdere schade te voorkomen.

Wat kunnen we voor u betekenen?

Op grond van ons onderzoek kunnen wij voor u in beeld brengen, waar en waardoor risico’s in een systeem ontstaan en welke maatregelen er moeten worden getroffen. Ook kunnen we al in de ontwerpfase van een systeem advies geven om schade zoveel mogelijk te voorkomen.

Afhankelijk van uw situatie kan het raadzaam zijn om MIC-monitoring op te nemen als onderdeel van uw risicogestuurde inspectie.

Wilt u weten hoe wij u kunnen helpen in de strijd tegen MIC corrosie, neem dan contact op met Elsemiek Croese,
croese@microbialanalysis.com.

Wilt u weten hoe wij u kunnen helpen in de strijd tegen MIC corrosie, neem dan contact op met Friso Postma,
postma@microbialanalysis.com.