5 acties met onbedoelde reacties

Actie is (onbedoelde) reactie

Bij ons advieswerk komen wij regelmatig tegen dat goedbedoelde acties van klanten onbedoelde reacties veroorzaken, zoals het ontstaan van MIC (biocorrosie). Het gaat vaak om, op het eerst gezicht logische acties, die jammer genoeg grote gevolgen kunnen hebben. We hebben er vijf voor je op een rijtje gezet. Deze ervaringen van anderen kunnen jou mogelijk helpen om soortgelijke problemen te voorkomen.

Gebruik zuurstofvangers

Zuurstofvangers worden vaak gebruikt in vloeistofstromen om zuurstofcorrosie te voorkomen (bijvoorbeeld bij de winning van olie en gas). Een veel toegepast en effectief middel is natriumbisulfiet (NaHSO3). Op zichzelf is dit een prima middel om zuurstofcorrosie in pijpleidingen te voorkomen. Onbedoeld kan de zwavelbron in natriumbisulfiet helaas ook goed gebruikt worden door zwavelgerelateerde bacteriën, die vervolgens zuren produceren. Dit kan ervoor zorgen dat lokaal op een leidingwand een zeer lage zuurgraad ontstaat met als gevolg versnelde microbiologische corrosie (MIC) en mogelijk lekkages. 

Reiniging van transportleidingen

Transportleidingen zijn gevoelig voor het ontstaan van MIC. De buitenzijde van transportleidingen worden daarom vaak beschermd door kathodische bescherming en een coating. De binnenzijde van een transportleiding heeft deze bescherming niet en moet daarom regelmatig schoongemaakt worden om onder andere microbiologische vervuiling tegen te gaan. Dit kan worden bereikt door een mechanische en chemische reiniging. Mechanische reiniging wordt uitgevoerd door pigging van de leiding en chemische reiniging met behulp van een biocide. Toch biedt deze actie op zichzelf geen garantie voor een lange restlevensduur. De manier waarop de reinigingsactie wordt uitgevoerd, bepaalt het succes. Is de gekozen pig bijvoorbeeld voldoende in staat om de vervuiling te verwijderen? Is de contacttijd van een biocide lang genoeg om effect te hebben op aangehechte micro-organismen? Als dit niet goed op elkaar wordt afgestemd, dan leidt een goed bedoelde actie tot een schijnveiligheid, waarin MIC processen ongehinderd door kunnen gaan.

Coating transportleidingen

Een coating van een ondergrondse transportleiding heeft een houdbaarheidsdatum. Wanneer de coating door de tand des tijd wordt aangetast, dan wordt deze gevoelig voor het optreden van corrosieprocessen (waaronder MIC). Daarom is het verstandig leidingen op tijd te voorzien van een nieuwe coating. Helemaal in situaties waarbij een transportleiding niet meer gemakkelijk bereikt kan worden, bijvoorbeeld door het kruisen met een autoweg. Toch zien wij juist in die situaties waarin coatings worden vervangen, dat er onverwacht corrosie optreedt. Vaak is dit terug te voeren op de aanlegperiode of aanlegmethode. Transportleidingen hebben dan vaak langdurig bloot gestaan aan vocht, grond (=micro-organismen) en zuurstof. In combinatie met onvoldoende reiniging voorafgaand aan het aanbrengen van een nieuwe coating kan dit leiden tot microbiologische corrosie. De als preventief bedoelde actie om een goede beschermende coating aan te brengen, heeft dan juist onbedoeld tot corrosie geleid. 

Spoelen van sprinklersystemen

Sprinklersystemen kunnen gevoelig zijn voor corrosie, met name voor zuurstofcorrosie en MIC. Als corrosie optreedt, dan kan dit gevolgen hebben voor de effectiviteit van het sprinklersysteem, omdat er bijvoorbeeld blokkades ontstaan in de leidingen. Een veelgebruikte methode om dit te voorkomen is het regelmatig doorspoelen van het leidingsysteem met water om zo de corrosieproducten te verwijderen. Helaas kan deze remedie erger zijn dan de kwaal. Door het spoelen van een sprinklersysteem worden iedere keer opnieuw zuurstof en voedingstoffen voor de bacteriën aangevoerd, waardoor de MIC processen juist versnellen. Gevolg: meer verstoppingen en zelfs lekkages van het sprinklersysteem!

Koeling datacenters

In Nederland staan bijna 200 datacenters die zorgen voor het goed verlopen van ons internetverkeer. Datacenters gebruiken wereldwijd ongeveer 1% van alle energie, waarvan een derde voor koeling van de serverruimtes. De meest toegepaste koelmethode is een op het dak geplaatst warmtewiel met aluminium lamellen. De warmte van de datacenters wordt in dit systeem gekoeld door warmte uitwisseling met de buitenlucht. Als de buitentemperatuur te hoog is, kan gebruik worden gemaakt van een warmtewiel met adiabatisch koelsysteem, waarbij de buitenlucht gekoeld wordt door verdamping van water. Op zich is dit een prima actie om voldoende koeling te kunnen bereiken. Toch kan dit leiden tot onverwachte reacties. Wanneer de sproeiers het water niet goed vernevelen en de vochtdeeltjes te groot zijn, worden de aluminium lamellen te nat en treedt galvanische corrosie op. Dit is niet het enige probleem, want als het vocht lang op de lamellen achterblijft, kunnen er ook nog bacteriën gaan groeien die zuren produceren. Zo ontstaat onbedoeld een agressief milieu waarbij corrosie voor veel schade en enorm hoge kosten zorgt.

Wil je meer weten, neem dan contact op met Rob Elzinga, elzinga@microbialanalysis.com