7 Hoogrisico-omgevingen Kwetsbaar voor MIC-corrosie

Wat zijn de verborgen bedreigingen?

Microbiologisch beïnvloede corrosie (MIC) kan een stille verwoester zijn in zeer uiteenlopende situaties waar het milieu gunstig is voor de groei van MIC-gerelateerde micro-organismen. We hebben 7 voorbeelden van omgevingen die gevoelig zijn voor MIC voor u op een rijtje gezet:

Koeltorens: In industriële faciliteiten en energiecentrales met koeltorens kunnen zich gel-achtige biofilms vormen doordat micro-organismen zich ontwikkelen in het koelwater. Bacteriën die goed afgeschermd in de diepere lagen van een biofilm leven (bijvoorbeeld ijzeroxiderende en zuurproducerende bacteriën) kunnen MIC veroorzaken, wat kan leiden tot allerlei storingen en defecten. Daarnaast kunnen deze biofilms voor extra problemen zorgen omdat ze ook de groei van legionella bevorderen.

Olie- en gaspijpleidingen: Hier kunnen onder andere acetogenen, fermentoren, thiosulfaatreducerende, sulfaatreducerende, ijzerreducerende, sulfideproducerende archaea en methanogenen leiden tot snelle vorming van bijvoorbeeld putcorrosie. In de olie- en gasindustrie wordt 30% van de schade aan apparatuur toegeschreven aan MIC.

Damwandconstructies in mariene-omgevingen: Bacteriën kunnen zich hechten aan het oppervlak van metalen plaatmateriaal en plaatselijk extra snelle corrosie veroorzaken, met name in gebieden die blootstaan aan schommelingen in het zeewaterpeil.

Ondergrondse constructies: Zoals tanks en opslagvaten, kunnen anaerobe bacteriën zich ontwikkelen en het zeer corrosieve waterstofsulfidegas produceren of chemische corrosieprocessen versnellen. MIC is verantwoordelijk voor minstens 20% van de materiaaldegradatie en lekkageproblemen in dergelijke situaties.

Industriële omgevingen: Zoals pulp- en papierfabrieken of voedselverwerkende fabrieken, waar bacteriën kunnen groeien als gevolg van hoge temperaturen en beschikbare voedingsstoffen, zoals opgeloste vaste stoffen (sulfaat, chloride) in proceswater. Dit kan leiden tot putcorrosie van metaaloppervlakken en zelfs van roestvrij staal.

Betonnen constructies: Zoals bruggen, gebouwen en rioolnetwerken, kan bacteriegroei leiden tot bijvoorbeeld de vorming van zuren die wapeningsstaal kunnen aantasten. Bovendien kunnen micro-organismen Microbiologically Induced Deterioration (MID) veroorzaken doordat de organische en anorganische zuren die ze produceren de betonnen componenten kunnen aantasten, waardoor de integriteit van rioolpijpleidingen en andere constructies verder in gevaar komt.

 Offshore windmolenparken: Waar er sprake is van blootstelling aan milieuomstandigheden zoals een hoog zoutgehalte, zuurstof en uiteenlopende soorten micro-organismen. In tegenstelling tot wat aanvankelijk werd aangenomen, biedt het gesloten compartiment binnen de monopile van de windmolen geen bescherming tegen corrosie. De kans op chemische corrosie en MIC-gerelateerde problemen is daardoor helaas zeker aanwezig.

Vermoedt u dat uw systeem of constructie gevoelig is voor MIC? Onderneem vandaag nog actie en neem contact op met Reinoud Homan voor deskundige begeleiding bij het beoordelen van het risico op MIC en het implementeren van effectieve risicobeperkende strategieën.

Reinoud Homan, homan@microbialanalysis.com.