Berit Hooghiem

Stagepoject: qPCR voor witrotschimmels

Mijn naam is Berit Hooghiem, 20 jaar en vierdejaars student Biomedische Research aan de Hanzehogeschool Groningen. Ik doe mijn afstudeerstage bij Microbial Analysis, het zusterbedrijf van Bioclear earth.

Elfy Ly

Afstudeerproject: Identificeren van MIC gerelateerde micro-organismen door middel van netwerkanalyse op 16S rRNA NGS data

Ik ben Elfy Ly (26) en ik studeer MSc Bioinformatics and Systems Biology aan de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit. Tijdens mijn afstudeerstage bij Microbial Analysis doe ik onderzoek naar het 16S rRNA NGS data en is het mijn doel om MIC gerelateerde organismen te identificeren door middel van netwerkanalyse.

Stagemogelijkheden bij Microbial Analysis

Als je ge├»nteresseerd bent in een stage bij Microbial Analysis, stuur dan een motivatiebrief met CV naar info@microbialanalysis.com.