Biologische bodemsanering

In ongeveer 50% van de bodemsaneringen wordt de grond gereinigd met behulp van bacteriën. Deze bodembacteriën zijn in staat verontreinigingen te gebruiken als voedingsbron en ze af te breken tot onschadelijke reststoffen. Wanneer wordt gekozen voor biologische bodemsanering dan is het belangrijk om te weten of deze bacteriën al aanwezig zijn in de vervuilde bodem. Microbial Analysis kan de aanwezigheid van deze bacteriën voor u onderzoeken voor verschillende vormen van verontreiniging.

Chloorethenen

Daarbij onderzoeken wij niet alleen of de juiste afbrekers in de bodem aanwezig zijn, maar ook of de afbraak kan verlopen zonder de ophoping van schadelijke tussenproducten. Dit doen we doormiddel van:

  • qPCR voor het aantonen van het micro-organisme Dehalococcoïdes om inzicht te krijgen in de potentie van afbraak van gechloreerde verbindingen.
  • VC reductase- gen meting voor nog meer zekerheid wat betreft de afbraak van het schadelijke tussenproduct Vinylchloride naar onschadelijke verbindingen.
  • vPCR voor de meting op de levensvatbare fractie (bijvoorbeeld bij WKO’s).

BTEXN: vluchtige aromaten zoals benzeen, ethylbenzeen, tolueen, xyleen, naftaleen

  • qPCR voor het aantonen van functionele eigenschappen betrokken bij de anaerobe afbraak van BTEXN componenten (gen meting).

Voor overige verontreinigingen

Ook voor andere verontreiniging kan biologische afbraak mogelijk zijn en kunnen wij analyses voor u uitvoeren om te onderzoeken of er microbiologische potentie voor afbraak aanwezig is. Bel gerust voor advies.

Alle voordelen op een rij

  • Cultuuronafhankelijk: ongeveer 1% van de micro-organismen is kweekbaar. qPCR is kweekonafhankelijk en maakt het mogelijk om micro-organismen te vinden die anders 'ongezien' blijven.
  • Opties: we kunnen elke analyse uitvoeren voor microbiële groepen (bijvoorbeeld bacteriën), soorten (bijvoorbeeld Dehalococcoïdes sp) of microbiële omzettingen (bijvoorbeeld Vinyl chloride reductase).
  • Online data: resultaten worden online bepaald en worden automatisch verwerkt met behulp van softwaretools. De resultaten zijn daarom niet vatbaar voor persoonlijke interpretatie.
  • Kwaliteitscontrole: interne analyses zijn opgenomen in alle analyses om de kwaliteit van de analyses te bepalen.
  • Voor alle matrixen (water, gas, bodem en lucht).

Bestel hier uw bemonsteringskit

Wij sturen u al het nodige materiaal en een duidelijk protocol binnen een werkdag. 

U kunt de kit ongekoeld naar ons verzenden en ontvangt standaard binnen tien werkdagen een analyserapport per mail. In het geval van spoed en tegen meerprijs kunnen we binnen 48 uur rapporteren.

Wilt u niet zelf bemonsteren, dan doen wij het voor u.

Elsemiek Croese, croese@microbialanalysis.com