Stagepoject: qPCR voor witrotschimmels

Berit Hooghiem

Mijn naam is Berit Hooghiem, 20 jaar en vierdejaars student Biomedische Research aan de Hanzehogeschool Groningen. Ik doe mijn afstudeerstage bij Microbial Analysis, het zusterbedrijf van Bioclear earth.

Tijdens deze afstudeerstage werk ik aan de ontwikkeling van een qPCR methode voor witrotschimmels. Bioclear earth werkt aan het biopulping project, waarbij witrotschimmels worden gebruikt als biologische voorbewerking van biomassa voor o.a. de productie van biogas. Witrotschimmels staan erom bekend dat ze effectief lignine (een lastig afbreekbaar biopolymeer in plantenmateriaal) af kunnen breken en daarmee hebben zij de potentie het vergistingsproces van biomassa te verbeteren. Bioclear earth wil graag meer inzicht krijgen in de groei van deze schimmels en daarom is het doel van mijn afstudeerproject om een qPCR-test te ontwikkelen die toegepast kan worden op witrotschimmels in lastige substraten zoals stro en grond.

Ik ben erg dankbaar deel uit te mogen maken van het team tijdens mijn afstudeerproject en hoop een mooi resultaat te kunnen leveren aan een bedrijf met een duurzaam en vooruitstrevende visie!